Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ đảm bảo lưu giữ hoàn toàn những thông tin và dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web thích hợp theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định pháp luật có liên quan. Nội dung của chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra các hình thức dữ liệu nào được Quán chúng tôi thu được qua trang web này, cách thức chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này sẽ còn kể đến những quyền lợi các bạn được hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một vài thông tin cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Tại đây chúng tôi luôn cam đoan thông tin cá nhân của bạn chỉ được lưu trữ khi bạn tự nguyện đưa các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Việc này có nghĩa rằng các bạn đã nắm được thông tin tin rõ ràng về doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Lúc bạn cho thông tin cá nhân lên trên trang web của chúng tôi tức là các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động vì tính đặc thù, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp các bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin từ chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, ví dụ cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Beermarket.com.vn chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trang web Beermarket.com.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để báo cho các bạn về những sản phẩm và dịch vụ từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến về dịch vụ hay sản phẩm cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website Beermarket.com.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Rất khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Dù rằng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ sự bảo mật thông tin cá nhân của các bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, các bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

CÔNG TY TNHH BEERMAKET
Email:
lienhe.beermarket@yahoo.com
Website:https://beermarket.com.vn

Nếu như bạn mong muốn nêu ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hay các thảo luận cách thức thực hiện quyền lợi hợp pháp của các bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất vui được phục vụ các bạn.