Điều khoản dịch vụ

CÔNG TY TNHH BEERMAKET xin nêu ra những điều khoản dưới đây cho người truy cập có thể nắm rõ và làm theo đúng nhằm phù hợp cho hai bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn làm đúng để giúp các bạn có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Đảm bảo tốt các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách về dịch vụ để thông tin đến với người dùng cũng như khách hàng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://beermarket.com.vn/“) thì các bạn sẽ được coi là tự nguyện chấp nhận các Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ để phục vụ cho việc dùng website này. Để có thể truy cập vào trang web này của chúng tôi để tham khảo tài liệu.

Sử dụng

Vào Beermarket.com.vn các bạn sẽ được phép tải và xem các loại tài liệu được dùng cho phi thuong mại và cho cá nhân sử dụng, chỉ cần tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như bất kỳ giấy phép hay trao bằng estoppels hoặc có quyền về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sang chế, sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi khác của Beermarket.com.vn . Trang web này và nội dung của nó bao gồm những nội dung không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Beermarket.com.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này sẽ không được phép coi như là một giao dịch mời chào hay bán bất cứ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được xem miễn phí với mục đích thông báo và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp nào có mối quan hệ giữa bạn và Beermarket.com.vn. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm cũng như là đại diện cho các trang khác hoặc các links khác nếu bạn tìm thấy nó ở trên website này. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện những thông tin được đưa trên website này, hay bất cứ website hay dịch vụ có liên quan tới trang web này chúng tôi không chịu trách nhiệm, thì rủi ro là của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, các bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi vì vậy điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khác nhau. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty chúng tôi dùng những cố gắng hợp pháp để bao gồm các thông tin chính xác, hoàn chỉnh và hiện tại từ ngày đăng trên trang web, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Do công ty chúng tôi không thường xuyên cập nhật nội dung thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một vài sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm

Beermarket.com.vn được điều hành và duy trì của CÔNG TY TNHH BEERMAKET cũng như các bạn đã đồng ý với với các điều khoản và quy định hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng cùng việc sử dụng chúng trên website nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Các thủ tục phải phù hợp, hành động hay pháp lý vấn đề phát sinh khi các bạn sử dụng website này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Các bạn có nhiệm vụ phải tuân theo pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng các bạn sẽ không thể truy cập hay dùng thông tin của website một cách trách nhiệm về vấn đề vi phạm luật.

Mọi thông tin các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH BEERMAKET

Email: beermarket.com.vn@gmail.com
Website:https://beermarket.com.vn